Lesní pedagogika

 

LČR, s. p. se snaží o zapojení vlastních zaměstnanců do výchovné a osvětové práce s dětmi a mládeží s cílem pochopit les a jeho funkce, lesní hospodářství včetně všech aspektů s ním spojených a přírodní vztahy. Proto byl vytvořen program lesnické osvěty dětí a mládeže, jehož součástí je i spolupráce se základními a středními školami. Cílem tohoto vzdělávání je umožnit dětem a mládeži kontakt s lesem prostřednictvím lesní pedagogiky.

Vyškolení lesní pedagogové se zabývají předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

Fotogalerie