Jihočeské obory

V rámci Krajského ředitelství České Budějovice se nachází tyto myslivecky významné oborní chovy zvěře:

„Významnou součástí činnosti KŘ České Budějovice je myslivost, jež je provozována ve dvou vlastních režijních honitbách na celkové výměře 3 115 ha. Z toho 1 978 ha zaujímá zaplocená část obory Boubín pro intenzivní chov jelení zvěře. V oboře Boubín je ročně loveno poplatkově cca 30 ks jelenů.“

Obora Boubín

Tato obora navazuje na tradici oborního chovu jelení zvěře z dob Schwarzenbergů, dřívějších majoritních majitelů panství v oblasti Boubína. Jelení zvěř byla na Šumavě a tudíž v celé oblasti Boubína zvěří autochtonní. Z důvodu značného zvýšení škod na polích místních obyvatel a častých střetů mysliveckého personálu s pytláky nařídil kníže Schwarzenberg roku 1790 redukci jelení zvěře a v roce 1817 její úplné vystřílení. Ovšem v 2. polovině minulého století zaujímali Schwarzenbergové význačná společenská postavení a potřebovali pro reprezentaci v dostatečné míře tu nejatraktivnější zvěř. Na důvody likvidace se zapomnělo a v roce 1874 byla na Boubín dovezena z různých míst – hlavně z obory Hluboká nad Vltavou, Kratochvíle, Lán a Rakouska – jelení zvěř. Kolem roku 1900 dokonce vznikla obora o výměře cca 3 000 ha. Obora zahrnovala vrchol Boubína, hřebenovou část horského pásma Basum a hřebenovou část horského pásma Dlouhý hřbet. V roce 1963 obora samovolně zanikla.

Současná obora byla založena v roce 1976 – původně na rozloze 2 219 ha (241 ha, včetně vrcholu Bobíka, je dnes vyploceno). Obora se nachází v nadmořské výšce od 700 do 1 263 m. n. m., čímž se řadí k nejvýše položeným oborám v České republice. I přesto je možno v této oboře běžně lovit jelena v bodové hodnotě kolem 195 bodů CIC. Nejsilnější trofej jelena evropského, uloveného v této oboře, má bodovou hodnotu 233,68 CIC. Lov je možno zajistit jak pro jednotlivce, tak i skupinu lovců (maximálně pětičlennou). Samotný lov je pak uskutečňován individuálně s doprovodem personálu.

Lovcům v oboře, ale i ve volných honitbách, je nabízeno ubytování v několika loveckých chatách. Chaty jsou na různém stupni vybavenosti. Každá chata má minimálně základní vybavení (sociální zařízení, možnost ohřevu jídla). Chaty s absencí elektrické přípojky jsou vybaveny solárními panely. Stravování nelze při ubytování zajistit.

 Poněšická obora

V oboře je chována zvěř jelení, srnčí a černá, na výměře celkových 1643 ha.

Dokladem profesionální a výjimečné práce oborníka je v roce 2006 udělení ceny Edmonda Blanca. Cenu převzal z rukou exprezidenta CIC (Conseil International de la Chasse, Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře), oborník František Řehoř. Že tato cena nebyla udělena náhodou, dokladují medailové trofeje jelena lesního v rekordních dimenzích ulovené téměř každý rok. Mimo úspěchy v chovu jelena lesního jsou dosahovány též výborné výsledky v chovu zvěře černé.

Stará Obora 

V oboře je chována zvěř daňčí, mufloní a černá, na výměře celkových 1511 ha.

Hlavní zvěří ve Staré Oboře je daněk evropský. Jeho chov má na hlubockém panství dlouhou tradici. Současná daňčí populace je vysoce kvalitní, průměrná bodová hodnota daňků ve II. a III. věkové třídě se pohybuje kolem 192 bodů CIC, nejsilnější trofeje jsou pak 215,91 bodů CIC.

Dnešní chov mufloní zvěře je založen na „původní krvi“. Mufloní trofeje se stejně jako daňčí lopaty udržují ve vynikající kvalitě. Nejsilnější mufloní trofeji ze Staré Obory bylo naměřeno 234,25 bodů CIC. Zbraně nejsilnějších kňourů se v současnosti pohybují mezi 115 – 128 body CIC. Zatímní nejsilnější trofej byla obodována na 128,45 bodů CIC.

Obora Sedlice na LS Vodňany

V oboře je chována zvěř černá, daňčí a sika Dybowského na výměře obory 255 ha.

Trofeje kňourů dosahují vždy medailových hodnot a v dlouhodobém průměru je 45% trofejí hodnoceno zlatou medailí, 35 % stříbrnou a 20% bronzovou.

V Sedlické oboře byl dne 15. 2. 2013 dlouholetým hostem uloven kňour, jehož zbraně dosahují bodové hodnoty 134,35 bodů CIC. Což znamená nový národní rekord v černé zvěři z obor. Trofeje daňků a siky Dybowského jsou od průběrných mladých daňků až po zlaté medaile. Zatím nejsilnější trofej byla obodována na 208,25 bodů CIC.